TASERUDSSTAKENS
HISTORIA
Originalstaken som ropades in på auktion i Blomskog 1904
Träsnidare James Eriksson
Taserudsstaken i original
Startsida
Tillbaka
TASERUDSSTAKENS HISTORIA
KULTUROMRÅDET TASERUD
KONSTHANTVERK

Min farfars bror - Elis i Tasere - ropade in en ljusstake, förebilden till Taserudsstaken, på en auktion i Blomskog år 1904. Han tog den med hem till Bröderna Erikssons Möbelverkstad på Haget i Taserud, Arvika (nuvarande Rackstadmuseet).

Nanna Johansen - dotter till Skagenmålaren Viggo Johansen - arbetade 1906 -1910 i Bröderna Erikssons Möbelverkstad. Som det berättats mig skall hon ha tillverkat de första Taserudsstakarna. De väckte stor förtjusning i Christian Erikssons vänkrets av konstnärer och arkitekter.

Till Kiruna kyrkas invigning 1913 beställdes två altarljusstakar med Taserudsstaken som förebild. De var i specialutförande - var och en hade hållare för fyra ljus. Karl Eriksson tillverkade dessa "Kirunastakar" i Bröderna Erikssons Möbelverkstad i Taserud.

Taserudsstaken har tillverkats i enstaka exemplar av flera medlemmar i Erikssonsläkten, huvudsakligen i ek. Från början rörde sig produktionen av Taserudstakar om enstaka eller ett mycket begränsat antal stakar. Från 1916 tillverkade Tora Nystedt ett antal. Under 1920-talet gjordes stakar av snickarna Östling och Larsson. Mer kontinuerlig tillverkning kom till stånd först på 1930-talet genom min far Matts i Taserud. l dag tillverkas staken enligt Erikssons-släktens Taserudstradition bara av mig, James Eriksson, och min bror Jerry Eriksson som är bosatt i Falun.

Berättelserna om Taserudsstakens ursprung finns i flera versioner. Den mest detaljerade är den som berättar att Elis köpte originalstaken på auktion i Blomskog 1904.

Ljusstakens formelement har inspirerat vid tillverkning av både kyrkstakar och ljuskronor. Bland ljuskronor i denna stil finns en och annan med signaturen "Elis i Tasere".

Träsnidare James Eriksson 0570 - 146 50
Träsnidare Urban Eriksson
Mor Stinas väg 17 • 671 41 ARVIKA
Tel 076-94 75 011

Taserudsstaken som symbol för Arvika, vid infarten från Karlstad (Väg 61)