Fat & Kanna
Träsnidare James Eriksson
Startsida
Tillbaka
TASERUDSSTAKENS HISTORIA
KULTUROMRÅDET TASERUD
KONSTHANTVERK

FAT & KANNA

Prydnadsföremål, t ex för eternellarrangemang. Om lacken är oskadad kan kärlen tåla vatten mycket kortvarigt. Användning vid dop har förekommit.
Rekommenderas ej i fukt under längre tid. Diskas, avtorkas.
Form: James Eriksson.

Träslag: Lövträ, t ex björk. Fatets diameter: cirka 30 cm. Kannans
höjd: 22 cm.
Ytbehandlade med snabbhärdande lack.